Mata pelajaran : Sejarah (Peminatan)

Kelas : XI MA/SMA

Jurusan : IPS

Pasword : SEJ01MINAT