Mata pelajaran : Sejarah (peminatan)

Kelas : XII MA/SMA

Jurusan : IPS

Pasword : SEJARAH1234