Mata pelajaran : Sejarah Peminatan

Kelas : XI MA/SMA

Jurusan : IPS

Pasword : UH2sejarahminat