Mata pelajaran : Sejarah Peminatan

Kelas : XII MA/SMA

Jurusan : IPS

Pasword : UH2sejarahminat