Ulangan Harian 1

Mata pelajaran : Sejarah Peminatan

Kelas : XI MA/SMA

Jurusan : IPS

Materi : Kerajaan Maritim masa Hindu-Budha dan Islam

Pasword : UH1SEJMINAT